Familieterapi

Børn lever og formes i den stemning vi voksne skaber i familien. Fungerer samspillet ikke, påvirker det alle i familien.

Familieterapi foregår med hele familien samlet, hvor man i en styret samtale får sat ord på det, der udfordrer, jeg sørger for det foregår i en tryg ramme. Alles ”stemmer” er vigtige for at der kan skabes forandring.

Gennem familieterapi kan du som forældre b.la. blive bevidst om, hvordan du kan tage ansvar for dine egne følelser i familiens rum – også dem der er mellem dig og din partner eller mellem dig og dit barn. Familieterapi kan give inspiration og forståelse for at se samspillet i et nyt perspektiv og derved nå frem til nye muligheder og handlemåder i familielivet.

I bliver istand til at støtte og hjælpe hinanden, når stressniveauet, frustrationen og magtesløsheden indfinder sig. Familieterapi og samtaler tilrettelægges ud fra familiens behov.

Familieterapi

VIDEO OM FAMILIETERAPI

I denne video giver jeg en nærmer introduktion til familieterapi 

Afspil video

VIDEO OM SELVMORDSTANKER

I denne video fortæller jeg om selvmordstanker

 

Afspil video